Izolator vibracij

Namenjeni so za preprečevanje prenosa vibracij na raznih strojnih sklopih, kot so ventilatorji, pumpe in razni obdelovalni stroji. Izdelani so iz kvalitetnih jeklenih vzmeti, dobro zaščiteni proti koroziji in anodno zaščitenih aluminijastih končnikov.

Preizkus izolatorjev vibracij na Zavodu za raziskave materiala in konstrukcij v Ljubljani

Izolacijska sposobnost (zmanjšanje) prenosa vibracij je bila opravljena na programskem pulzatorju Hydroplus. Na osnovi preizkusov izolatorjev vibracij IVLO-300 je bila pri obremenitvi P = 3kn +- 2kn dosežena trajna dinamična trdnost (preglednica spodaj).